môi trường làm việc

Vững vàng và lớn mạnh theo theo gian cùng với định hướng trở thành nhà Đầu tư và phân phối các sản phẩm nổi tiếng trong và ngoài nước. HHG Group luôn chào đón các ứng viên có hoài bão, mong muốn được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động. Chúng tôi có chính sách khen thưởng, đãi ngộ xứng đáng, đề bạt, bổ nhiệm những nhân viên có năng lực, làm việc hiệu quả và đóng góp cho sự thành công bền vững của Tập đoàn.

Cơ hội việc làm

STT Vị trí ứng tuyển Khu vực Số lượng Thời hạn
01

Họa viên nội thất

Tp. Quảng Ngãi 01 30.11.2021
02

Trợ lý

Tp. Quảng Ngãi 01 30.11.2021
03

Trưởng phòng Kinh doanh (mảng lẻ)

Tp. Quảng Ngãi 01 30.11.2021

Họa viên nội thất

Số lượng: 01

Khu vực: Tp. Quảng Ngãi

Ngày bắt đầu: 26.10.2021

Hạn nộp hồ sơ: 30.11.2021

Xem chi tiết

Trợ lý

Số lượng: 01

Khu vực: Tp. Quảng Ngãi

Ngày bắt đầu: 26.10.2021

Hạn nộp hồ sơ: 30.11.2021

Xem chi tiết

Trưởng phòng Kinh doanh (mảng lẻ)

Số lượng: 01

Khu vực: Tp. Quảng Ngãi

Ngày bắt đầu: 26.10.2021

Hạn nộp hồ sơ: 30.11.2021

Xem chi tiết